IDNEZ.CZ (Checoslovaquia): "Učitelka vytvořila mapu hudebních skladatelek. Vadí jí, že se o nich neučí Zdroj"

El medio checo Idnez.cz se hace eco del Mapa de Creadoras de la Historia de la Música.

"„Nejsou v učebnicích hudebních dějin. Jejich skladby se nehrají na koncertech a nejsou nahrávány jinými hudebníky. Nikdy jsme jim nepřiznali místo v naší historii, které si zaslouží,“ říká Sakira Venturová, která vytvořila nástroj umožňující vyhledání více než 500 skladatelek klasické hudby."

"'No están en los libros de texto de historia de la música. Sus canciones no se tocan en conciertos y no son grabadas por otros músicos. Nunca les hemos dado el lugar que se merecen en nuestra historia', dijo Sakira Ventura, quien creó una herramienta para encontrar más de 500 compositores de música clásica ".

Leer más...