lasBandas: "El desconeixement de les compositores promou un relat incomplet de la Història"

Com ocorre en molts altres àmbits, la història de la música ha estat predominantment escrita per homes, la qual cosa ha provocat que gran nombre de dones claus per a l'esdevenir musical hagen romàs ocultes. Amb el Mapa de Creadores de la Història de la Música, la musicòloga valenciana Sakira Ventura ha volgut visibilitzar a estes grans compositores, permetent-nos descobrir a nombrosíssimes creadores de molt diferents èpoques i de tot el món que han sigut ignorades per l'únic fet de ser dones...

Consultar en web...

Leer más...