El correo (Álava): "Emakume musikarien sorkuntzak ezagutzera ematen dituen mapa interaktiboa"

El medio El Correo (Álava) se hace eco del Mapa de Creadoras de la Historia de la Música:

"Vítezslava Kaprálovák Txekiako Orkestra Filarmonikoa zuzendu zuen eta handik urtebetera BBCko Orkestra Sinfonikoa. 25 urte zituela hil zen arren, konpositoreak obra ikaragarria sortu zuen eta gaur egun oraindik ere gogoratzen eta interpretatzen da. Clara Wiec Robert Schumann konpositorearen emazte bezala pasa da historiara, baina kontzertista eta konpositore paregabea izan zen. Emakumeak funtsezkoak izan dira musikaren historian, baina askok publikoarentzat ezezagunak izaten jarraitzen dute".

"Vítezslava Kaprálová dirigió la Orquesta Filarmónica Checa y un año después la Orquesta Sinfónica de la BBC. Aunque murió a los 25 años, la compositora creó una obra tremenda y todavía se recuerda y se interpreta en la actualidad. Clara Wieck ha pasado a la historia como esposa del compositor Robert Schumann, pero fue una concertista y compositora única. Las mujeres han sido fundamentales en la historia de la música, pero muchas siguen siendo desconocidas para el público".

Leer más...