À Punt NTC (Informatiu nit)

“La història de la música, igual com tots els vessants de la història, ha estat escrita només per homes. Per això les dones sempre hem sigut les grans oblidades en la narrativa”.

A partir d’aquesta reflexió naix el projecte de la saguntina Sakira Ventura, el mapa de creadores de la història de la música, que vol posar en valor les històries i les composicions de cadascuna de les dones que han tingut un paper en la música clàssica i que han quedat invisibilitzades.

Mentre estudiava la titulació en Musicologia, Sakira es va adonar que passaven els cursos però les compositores, les “creadores de cançons”, no apareixien en els llibres i només estudiaven les obres dels compositors. Llavors es va adonar que havia de posar-li solució i va començar a arreplegar informació de les artistes europees. Encara que no va ser fins al confinament domiciliari per la pandèmia, quan el món es va aturar i va poder engegar el seu gran mapamundi.

Ver en la web