IFEM (Polonia): "Sakira Ventura, autorka światowej mapy kompozytorek"

El medio polaco IFEM se hace eco del Mapa de Creadoras de la Historia de la Música:

"Jest nauczycielką muzyki i muzykolożką z Sagunto w Walencji. Postanowiła zbuntować się oficjalnej wersji historii sztuki. Sakira Ventura stworzyła interaktywną mapę z informacjami o ponad 500 muzyczkach i kompozytorkach z całego świata. Jest to fascynująca wyprawa w przeszłość pełną niezwykłych kobiet, historii i anegdot oraz muzyki".

"Es profesora de música y musicóloga de Sagunto, Valencia. Decidió rebelarse contra la versión oficial de la historia de la música. Sakira Ventura ha creado un mapa interactivo con información sobre más de 500 compositoras de todo el mundo. Es un viaje fascinante al pasado lleno de mujeres extraordinarias, historias, anécdotas y música".

Leer más...